Strona główna1 » Regulamin

Regulamin


REGULAMIN WYPOŻYCZENIA  wypozyczlniaslubna.pl

Podmiotem udostępniającym artykuły do dekoracji ślubnych i okolicznościowych wypożyczenia jest:

 
STRONA W TRAKCIE BUDOWY NIECZYNNA

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług , zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego w określonym terminie umowy lub zostaną wysłane w określonym terminie poprzez firmę kurierską. Wysyłka nastąpi nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia.

2. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do firmy  w stanie nienaruszonym w określonym umową terminie osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100,00 zł.

Wypożyczone przedmioty należy zwrócić wraz z opakowaniem, w którym zostały wypożyczone.

4. Firma   nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z usługami transportowymi niezależnymi od naszej firmy  i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

5. W przypadku dokonania uszkodzeń przez Zamawiającego przedmiotu, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kaucja.

6. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów dekoracyjnych , firma  zatrzymuje kaucję za wypożyczone produkty, oraz może wszcząć postępowanie sądowe.

7. Ogólną wartość prac określa firma  na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.

8. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia. Po wcześniejszym ustaleniu kwoty z klientem. Istnieje również możliwość osobistego transportu i montażu wypożyczonych dekoracji za dodatkową opłatą.

9. Koszt przesyłki zwrotnej do firma  pokrywa Zamawiający, chyba, że strony ustalą inaczej.

10. Firma  pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną.

W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
11. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana firmie  nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji, w gotówce lub przelewem na konto spółki.

 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

14. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z firmą  wypożyczalnia dekoracji na adres e-mail: biuro@wypozyczalniaslubna.pl

15. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z firmą   w celu realizacji Zamówień. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy firmy

Przejdź do strony głównej
Copyright © 2019 wypozyczalniaslubna.pl